Kérdésed van? Írj nekünk!   hello@skillo.hu    +36 30 200 1000

Adatkezelési tájékoztató

1.  A Tájékoztató célja és hatálya

 • Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza a Skillo Blog Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.
 • A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

 

2.  Irányadó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „”)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „”)
 • évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „”)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „ tv.”);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „”).

 

3.   Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

 • Név: Skillo Blog Kft.
 • Székhely: 2112 Veresegyház, Sportföld u. 23/i.
 • Postai cím: 2112 Veresegyház, Sportföld u. 23/i.
 • Cégjegyzékszám: 13 09 181083
 • Adószám: 25554678-2-13
 • Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • Telefonszám: +36 30 6824 159
 • E-mail cím: virag.sarosdi@skillo.hu

 

4.  A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

 • Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.
 • Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 • Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

 

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁS
 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás
 • A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, gyermek születési éve
 • Az adatkezelés célja: skillo hírek, digitális anyag és ajánlat e-mailben történő elküldése
 • Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft., Optimonk International Zrt., Active Campaign L.L.C.
 • Az adattovábbítás jogalapja: érintetti hozzájárulás
 • Adatfeldolgozók:
  • SalesAutopilot Kft.
   (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 31-33. félemelet 4-5.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41)
  • Optimonk International Zrt.
   (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.; cégjegyzék szám: 09-10-000583; statisztikai számjel: 26335498-6209-114-09; adószám: 26335498-2-09
  • Active Campaign L.L.C.
   (székhely: 1 N Dearborn St, 5th Floor, Chicago, IL, United States)
 • Az adatok törlésének határideje: visszavonásig
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye:
  • az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése;
  • ingyenes blogcikk értesítők küldésének ellehetetlenülése;
  • ingyenes videós adás értesítők küldésének ellehetetlenülése;
  • ingyenes közösségi tartalomértesítők küldésének ellehetetlenülése;
  • ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése;
  • megjelölt érdeklődési területeknek megfelelő értesítők és ajánlatok ellehetetlenülése;
  • egyszerűsített, hírlevélből történő tartalom rendelés ellehetetlenülése.

 

ONLINE ANYAGOK MEGRENDELÉSE (ESETI FIZIKAI TERMÉKKEL)
 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve az esetleges fizikai termék kézbesítése esetén a futárszolgálat hatékonysága céljából
 • A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, számlázási név és cím, telefonszám, lakcím (szállítási cím)
 • Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása
 • Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft., Active Campaign L.L.C., KBOSS.hu Kft., Billingo Technologies Zrt., OTP Mobil Kft., GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
 • Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése
 • Adatfeldolgozók:
  • SalesAutopilot Kft.
   (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 31-33. félemelet 4-5.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41)
  • Active Campaign L.L.C.
   (székhely: 1 N Dearborn St, 5th Floor, Chicago, IL, United States)
  • hu Kft.
   (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-303201; statisztikai számjel: 13421739-6201-113-01; adószám: 13421739-2-41)
  • Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
   (Székhely és központi ügyintézési hely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.
   Cégjegyzékszám: 01-10-140802
   Adószám: 27926309-2-41)
  • OTP Mobil Kft.
   (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.; cégjegyzékszám: 01-09-174466 ; statisztikai számjel: 24386106-6209-113-01; adószám: 24386106-2-43 )
  • Stripe, Inc
   (354 Oyster Point Blvd, South San Francisco, California 94080, US, https://stripe.com )
  • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
   (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755; statisztikai számjel: 12369410-5320-113-13 ; adószám: 12369410-2-44)
 • Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye:
  • a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése;
  • a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetleges fizikai termék kézbesítésének nagyobb arányú sikertelensége, amely esetben az Adatkezelő fenntartja a jogot az ismételt kézbesítés megkísérlésére, az érintett költségére;
  • a teljesítést követően csupán a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig

 

 FACEBOOK OLDAL
 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás ráutaló magatartással
 • Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy nincs ráhatása a Facebook Inc. által üzemeltetett, és az Adatkezelő által a https://www.facebook.com/Gyereketeto/ alatt létrehozott aloldal adatkezelésére, az oldalon keresztül küldött üzenetek tárolásán, törlésén kívül. Az érintettek adatainak kezeléséről a Facebook Inc. következő címen elérhető tájékoztatójában kaphatnak részletes tájékoztatást: https://www.facebook.com/policies/cookies/
 • Amennyiben az érinett korlátozni vagy törölni szeretné a vele kapcsolatos adatokat, úgy ezen igényét kizárólag a Facebook Inc. tudja teljesíteni, így kérjük, hogy a szolgáltatóval lépjen kapcsolatba!
 • FONTOS TUDNIVALÓ: A Facebook oldal által működtetett sütik egy része akkor is települ a felhasználó gépére, ha az érintett nem rendelkezik Facebook-regisztrációval, de megnyit Facebook-oldalon található tartalmat (pl. keresőoldalak találati eredményeként).
 • Az adatközlés hiányának/megtiltásának esetleges következménye: Adatkezelő Facebook-oldalán megosztott tartalmak megismerésének ellehetetlenülése

 

FIZIKAI ANYAGOK RENDELÉSE
 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve a futárszolgálat hatékonysága céljából kerül kezelésre
 • A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, lakcím (szállítási cím)
 • Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása
 • Adattovábbítás: SalesAutopilot Kft., KBOSS.hu Kft., OTP Mobil Kft., GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
 • Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése
 • Adatfeldolgozók:
  • SalesAutopilot Kft.
   (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 31-33. félemelet 4-5.; cégjegyzékszám: 01-09-286773; statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41)
  • Active Campaign L.L.C.
   (székhely: 1 N Dearborn St, 5th Floor, Chicago, IL, United States)
  • hu Kft.
   (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-303201; statisztikai számjel: 13421739-6201-113-01; adószám: 13421739-2-41)
  • Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
   (Székhely és központi ügyintézési hely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.
   Cégjegyzékszám: 01-10-140802
   Adószám: 27926309-2-41)
  • OTP Mobil Kft.
   (székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.; cégjegyzékszám: 01-09-174466 ; statisztikai számjel: 24386106-6209-113-01; adószám: 24386106-2-43 )
  • Stripe, Inc
   (354 Oyster Point Blvd, South San Francisco, California 94080, US,
   https://stripe.com )
  • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
   (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755; statisztikai számjel: 12369410-5320-113-13 ; adószám: 12369410-2-44)
 • Az adatok törlésének határideje: adatok megadását követő 9 év
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye
  • a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése;
  • a telefonszám megadásának elmaradása esetén a termék kézbesítésének nagyobb arányú sikertelensége, amely esetben az Adatkezelő fenntartja a jogot az ismételt kézbesítés megkísérlésére, az érintett költségére;
  • a teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig

 

SZÁMLÁZÁS
 • Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség teljesítése
 • A kezelt adatok köre: név; számlázási cím, e-mail cím, szállítási cím
 • Adatkezelés platformja: papíralapú, elektronikus formában (e-mail) megküldve
 • Az adatkezelés célja: törvényi kötelezettség teljesítése
 • Adatfeldolgozó: a kiállított számlákat a FŐKÖNYVGURU Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-306772; adószám: 23483451-2-42; székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 117. 1. em. 1.) dolgozza fel, és tárolja 1 évig, ezzel párhuzamosan a kiállított számlák az adatfeldolgozó KBOSS.hu Kft. rendszerében kerülnek tárolásra 8+1 évig
 • Adattovábbítás jogcíme: Adatkezelő jogos érdeke
 • Az adatok törlésének határideje: a számla kiállítását követő 10+1 év
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: nincs mód az adatszolgáltatás megtagadására törvényi kötelezés folytán

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
 • Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás ráutaló magatartással
 • A kezelt adatok köre: név; e-mail cím
 • Adatkezelés platformja: elektronikus formában megküldve, Zendesk rendszerben
 • Az adatkezelés célja: ügyfél \ vásárlói megkeresések kezelése, nyilvántartása
 • Adatfeldolgozó: a bejelentéseket a Skillo Blog Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-181083; adószám: 25554678-2-13; székhely: 2112 Veresegyház, Sportföld u. 23/i.) dolgozza fel és tárolja a Zendesk Inc. (cégjegyzékszám: n/a; adószám: n/a; székhely: Zendesk, Inc. rendszerében (Zendesk Inc., és leányvállalatai), zendesk.com (székhely: 989 Market St, San Francisco, CA 94103) rendszerében 6 évig.
 • Adattovábbítás jogcíme: Adatkezelő és érintett hatékony üzleti érdeke
 • Az adatok törlésének határideje: a legutolsó bejelentést követő 6 év
 • Az adatközlés hiányának esetleges következménye: érintett bejelentésének és esetleges panaszának hatékony kezelésének elmaradása

 

5.  Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

 • Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 3. pontban megadott elérhetőségeken.
 • Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.
 • A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.
 • A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:
 • A rá vonatkozó személyes adatok;
 • az adatkezelés célja(i);
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
 • az adatok tárolásának időtartama;
 • a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
 • a kezelt adatok forrása;
 • profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
 • a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.
 • A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.
 • Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér.
 • Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.
 • A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.
 • A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:
 • Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;
 • az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
 • az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
 • a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.
 • Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:
 • Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
 • a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • közérdekből;
 • archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
 • jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:
 • Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
 • az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
 • az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;
  • Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:
 • Az érintett ehhez hozzájárul;
 • jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 • más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 • közérdek érvényesítéséhez szükséges.
 • A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását – írásban – bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.
 • Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.
 • Automatizál döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:
 • az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
 • az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
 • alkalmazását jogszabály engedélyezi;
 • szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

 

6.  Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

 

7.   Az adatok tárolásának módja, biztosítása

 • Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi.
 • Az (1) pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.
 • Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:
 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 • hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 • az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
 • illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).
 • Az adatok védelme kiterjed különösen:
 • a jogosultalan hozzáférésre;
 • megváltoztatásra;
 • továbbításra;
 • törlésre;
 • nyilvánosságra hozatalra;
 • véletlen sérülésre;
 • véletlen megsemmisülésre;
 • illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.
 • Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).
 • Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:
 • az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
 • csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
 • az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.
 • Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.
 • Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

 

8.  Eljárási szabályok

 • Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.
 • Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.
 • Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:
 • az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
 • a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 • a kérelem túlzó.
 • A (3) pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:
 • a kérelmet megtagadni;
 • a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.
 • Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként.
 • Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
 • Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra.
 • Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:
 • az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
 • az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

 

9.  Kártérítés

 • Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.
 • Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.
 • Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

 

10.    Jogorvoslat

 • Amennyiben kifogása, problémája van az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz.
 • Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 • Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.

 

11.    Hatósági együttműködés

 • Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.
 • Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az (1) pont szerinti esetekben, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

Kelt: Budapest, 2021. március 01.

Utoljára módosítva: Budapest, 2024.02.14.